Provides a object orient representation of file system permissions. It also makes it easier to work with as it avoids having to deal with octal stuff.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Zane C. B-H 0b62796d96 remove toader dir 1 rok temu
File-Permissions-Unix Bump to 0.1.0 and fix a possible race condition. 4 lat temu