Uses Unix::Lsof to pull info from lsof and colorize it.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Zane C. B-H 3f585efe6a Initial commit 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

Unix-Lsof-Colorizer

Uses Unix::Lsof to pull info from lsof and colorize it.