Calls 'cbsd bls', parses it, and returns a hash of the current status of the VMs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Zane C. B-H 6154b91d6d add vm_cpus 1 rok temu
VM-CBSD-Poller add vm_cpus 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

VM-CBSD-Poller

Calls 'cbsd bls', parses it, and returns a hash of the current status of the VMs.