Use lsof to generate a list of Net::Connection objects.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Zane C. B-H af843ec121 note the change 7 miesięcy temu
Net-Connection-lsof note the change 7 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 8 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 8 miesięcy temu
README.md Initial commit 8 miesięcy temu

README.md

Net-Connection-lsof

Use lsof to generate a list of Net::Connection objects.