Colorizer and tool for Parse::Netstat
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

38 lines
334B

 1. # ---> Perl
 2. !Build/
 3. .last_cover_stats
 4. /META.yml
 5. /META.json
 6. /MYMETA.*
 7. *.o
 8. *.pm.tdy
 9. *.bs
 10. # Devel::Cover
 11. cover_db/
 12. # Devel::NYTProf
 13. nytprof.out
 14. # Dizt::Zilla
 15. /.build/
 16. # Module::Build
 17. _build/
 18. Build
 19. Build.bat
 20. # Module::Install
 21. inc/
 22. # ExtUtils::MakeMaker
 23. /blib/
 24. /_eumm/
 25. /*.gz
 26. /Makefile
 27. /Makefile.old
 28. /MANIFEST.bak
 29. /pm_to_blib
 30. /*.zip